Hva er BIPV?

BIPV står for bygningsintegrerte solceller, og fungerer med samme prinsipp som tradisjonelle solcellepanel, men tradisjonelle solceller blir montert ute på fasaden av bygget, men integrering av solceller i bygningselementer kan gi uante muligheter, som redusert materialbruk og flere arkitektoniske muligheter.

Bygningsintegrerte solceller produserer strøm samtidig som de erstatter bygningsmaterialer, de kan ha samme funksjon som et bygningselement, men samtidig inneholde de samme funksjonene.

Vanlige eksempler på bygningsintegrerte solceller er i fasadekledning, taktekking, vinduer og rekkverk.

Dette bildet er hentet fra solsmaragden i Drammen, her er fasaden på bygget i BIPV.

BIPV er fremtiden for nye og energieffektive bygg. Bare det å bruke arealet på yttervegger øker produksjonen betraktelig, å man får utnyttet mer av potensialet.